Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

L402

 

 

Navnet L402 betyr at det er en Luftwaffe-bunker, av typen 402. Dette er en "Geschützstand für 2 cm Flak", altså en bunker for en liten luftvernkanon. Disse kanonene ble kalt Flak, som er en forkortelse for Flugzeugabwehrkanone, og i dette tilfellet er det altså snakk om en liten flak, med et kaliber på 2 cm.

 

I hele Norge finnes det totalt tre bunkere av typen L402, og alle disse ligger ute på Tjørveneset.

 

Bunkeren er 10,1 meter lang, 9,6 meter bred, og har en total høyde på 6,3 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1000 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 450 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 23 tonn med armeringsstål.

Under standplassen for kanonen er det inngang med gass-sluser og to oppholdsrom for mannskapet på 6 mann.

 

Flak-kanoner av kaliberet 2 cm, fantes det hovedsaklig to typer av, nemlig Flak 30 og Flak 38. Disse var ganske like, men Flak 38 var en forbedret utgave av Flak 30. Det fantes også en firling-versjon av Flak 38. Det vil si fire 2 cm kanoner i en enhet.

 

Kanonen kunne enkelt flyttes ved å hekte den på en tilhenger, for så å trekke dem til en ny plassering. Denne tilhengeren er av typen "Sonderanhanger 51", også kjent som en U-henger, på grunn av fasongen.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com