Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

L403

 

 

Navnet L403 betyr at det er en Luftwaffe-bunker, av typen 403. Dette er en "Befehlstelle B II", altså en sekundær kommandobunker for et stort luftvernbatteri.

 

I hele Norge finnes det kun en slik bunker av typen L403, og denne ligger altså ute på Tjørveneset. Den ligger i midten "ringen" av L401, altså de seks 88 mm FlaK-kanonene.

 

Bunkeren er 19,4 meter lang, 18,5 meter bred, og har en total høyde på 6,4 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 2500 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 1400 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 70 tonn med armeringsstål.

En slik bunker hadde et mannskap på 30 mann. Bunkeren har mange rom for de forskjellige funksjonene, som samband, planlegging, og lignende.

 

Innvendig er bunkeren identisk som kommandobunkeren L404, Befehlstelle B I. Forskjellen er utformingen på toppen av bunkeren, der L403 har et ekstra "rom", som ble brukt til et kommandoapparat. Dette var et apparat som beregnet måldata for kanonene, utfra data fra radar og avstandsmåler.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com