Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

L406a

 

 

Navnet L406a betyr at det er en Luftwaffe-bunker, av typen 406a. Dette er en bunker for aggregat og lyskaster.

I hele Norge finnes det kun en slik bunker av typen L406a, og denne ligger altså ute på Tjørveneset.

Aggregatet ble kjørt ned i "garasjen", nede i bunkeren, hvor også drivstoff ble lagret. Det var også et rom for mannskapet nede i bunkeren. Lyskasteren stod naturlig nok på toppen av bunkeren.

 

Bunkeren er 15,3 meter lang, 11,5 meter bred, og har en total høyde på ca 5 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1050 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 785 kubikkmeter betong, som ble forsterket med ca 30 tonn med armeringsstål.

En slik bunker hadde et mannskap på 3 mann.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com