Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

R501

 

 

Navnet R501 betyr at det er en bunker som ble brukt av hele Wehrmacht, men hovedsaklig av hæren (Heer), av typen 501. Dette er en "Gruppenunterstand", altså en mannskapsbunker for en "gruppe", altså 10 mann.

 

Bunkeren er 9,9 meter lang, 9,0 meter bred, og har en total høyde på 5,1 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 650 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 362 kubikkmeter betong, som ble forsterket med mer enn 27 tonn med armeringsstål.

Bunkeren har inngang med gass-sluse og et oppholdsrom for mannskapet. I tillegg er det en nødutgang. Denne er kun mulig å åpne innenfra, ved å fjerne en del stålbjelker, og deretter grave seg ut.

 

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com