Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

R607

 

 

Navnet R607 betyr at det er en bunker som ble brukt av hele Wehrmacht, men hovedsaklig av hæren (Heer), av typen 607. Dette er en "Munitionsunterstand", altså en ammunisjonsbunker.

 

Bunkeren er 15,0 meter lang, 11,0 meter bred, og har en total høyde på 5,3 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1450 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 740 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 34 tonn med armeringsstål.

Bunkeren har to innganger til hver sin gang. I mellom disse er det to rom. Et rom for hylsene og et for selve granatene. Hvert av disse rommene har panserdører i begge endene.

På de fleste kystfort var det to slike ammunisjonsbunkere. I Marka, HKB 23./978, er det hele elleve slike bunkere! Det vil si at det er brukt mer enn 8000 kubikkmeter betong bare til disse ammunisjonsbunkerne!

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com