Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

R608

 

 

Navnet R608 betyr at det er en bunker som ble brukt av hele Wehrmacht, men hovedsaklig av hæren (Heer), av typen 608 Dette er en "Battalions oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig", det vil si en kommandobunker for en bataljon eller et regiment.

 

Bunkeren er 17,0 meter lang, 15,1 meter bred, og har en total høyde på 5,1 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1950 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 990 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 49 tonn med armeringsstål.

Bunkeren hadde en bemanning på 9 mann.

 

Det var sentralfyr inne i bunkeren med ventilasjonsanlegg som fordeler varmen rundt i alle rom. Det var også flere antenner som kunne heves etter behov. I tillegg hadde denne bunkeren et periskop. Med dette var det mulig å følge med på det som skjedde utenfor, selv om mann satt under to meter med armert betong. Dette periskopet kunne heves og snurres rundt, akkurat som et ubåt-periskop.

 

Bunkeren ble brukt som kamphovedkvarter for flyplassen. Det finnes to av disse innen Festung Lista. den ene ligger på Langåker i forbindelse med den første rullebanen, den såkalte "lemmebanen". Den andre ligger på Vestre Hauge, og ble brukt i forbindelse med den nye rullebanen, den såkalte "Tyskerstripa".

 

Bunkeren på Vestre Hauge er i ferd med å restaureres. Det originale ventilasjonsanlegget er montert igjen, etter å ha vært borte i mange år, og er igjen operativt. Et originalt periskop er velvillig utlånt fra et museum i Danmark. Inventar som senger, skap, stoler og bord, er planlagt montert, sammen med teknisk utstyr, som radioer, telefoner, og lignende.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com