Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

L405a

 

 

Navnet L405a betyr at det er en Luftwaffe-bunker, av typen 405a. Dette er en radarbunker for luftvern.

I hele Norge finnes det kun en slik bunker av typen L405a, og denne ligger altså ute på Tjørveneset.

På denne bunkeren var det plassert en radar av typen Wurzburg D, med serienummer 1112.

 

Bunkeren er 15,4 meter lang, 10,1 meter bred, og har en total høyde på 5,1 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1050 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 740 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 33 tonn med armeringsstål.

En slik bunker hadde et mannskap på 12 mann.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com