Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

Det finnes flere hundre forskjellige standardiserte bunkertyper, såkalte Regelbau. Disse er kategorisert etter hvilken våpengren (Heer, Luftwaffe, Marine) som skulle bruke den, og etter type.

I tillegg finnes det mange spesialkonstruksjoner, som er tilpasset det enkelte anlegg, samt en del som kalles Vf. Vf er en forkortelse for Verstärkt feldmessig, som betyr feltmessig forsterket.

 

Følgende bunkertyper kan du finne mer informasjon om her;

 

L401 - Bunker for oppstilling av 8,8 cm Flak

L402 - Bunker for oppstilling av 2 cm Flak

L403 - Sekundær kommandobunker for tungt luftvern

L404 - Kommandobunker for tungt luftvern

L405a - Bunker for luftvernradar

L406a - Bunker for aggregat og 150 cm lyskaster

L407a - Ammunisjonsbunker for tungt luftvern

R501 - Mannskapsbunker for en gruppe

R607 - Ammunisjonsbunker

R608 - Kamphovedkvarter for flyplassen

R622 - Mannskapsbunker for en dobbel gruppe

 

Vi vil etter hvert komme med informasjon også om følgende bunkertyper;

 

R634 - Bunker for MG med panserkuppel med 6 skyteskår

R667 - Kasematt for 5 cm KwK (Kamp Wagen Kanone)

R671 - Kasematt for artilleri på sokkellavett, uten ekstra rom

R680 - Kasematt for panservernkanon, uten ekstra rom

 

Her er en av de to R671'ene på Varnes, med en K332(f) kanon.

 

post@festunglista.com