Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

Vi har her lagt vekt på følgende områder; Hausvik fort, Marka, Tjørveneset, Nordberg fort, Varnes fort, Hågåsen på Hidra, og Festung Lista's museum som holder til i Hangar 45 på tidligere Lista Flystasjon.

Etter hvert vil det komme kart og bilder fra de forskjellige områdene, i tillegg til bilder og beskrivelser av de forskjellige bunkertypene.

 

HKB Hitterøy 21./978

HKB Hitterøy som ligger på Hågåsen på Hidra, var et kystfort som bestod av 4 kanoner av typen K332(f), som er franske Schneider 105mm kanoner. Det var planlagt å bygge to kasematter (R671), men disse ble aldri påbegynt. Kommandobunker var så vidt påbegynt. I tillegg fins det to tuneller, flere ammunisjonbunkere, luftvernstilling for 20mm flak, flere MG-stillinger, samt stilling for lyskaster.

 

HKB Varnes 22./978

Varnes fort var et kystfort som bestod av 4 kanoner av typen K332(f), som er franske Schneider 105mm kanoner. To av disse ble montert i kasematt (R671), mens to ble stående i åpne stillinger. I tillegg var det en lang tunnell med flere sideganger, ildledningsbunker, stilling for bombekastere og mindre kanoner, samt stillinger for lyskaster og avstandsmåler.

 

HKB Marka 23./978

Marka var betegnet som et Heeres küstenbatterie, altså et hær-kystbatteri. Det besto av seks 150mm kanoner, hele elleve ammunisjonsbunkere (normalt to!), kommandobunker, ildledningsbunker, samt mange mannskapsbunkere. I tillegg lå det flere radarer, samt en flymeldesentral like ved, selv om dette organisasjonsmessig ikke hørte til Marka. Marka hadde eget sidespor fra jernbanen som gikk fra Lundevågen til flyplassen.

 

HKB Hausvik 25./978

Hausvik fort er et kystfort i Lyngdal kommune, som består av flere lange tunnelanlegg og som hadde fire 105mm Schneider kanoner av typen K331(f). I tillegg hadde de to hurtigskytende russiske 88mm flak-kanoner der. To kasematter (R671) til kanonene, samt en kommandobunker, var påbegynt, men ble aldri ferdig i løpet av andre verdenskrig. Det var også en mengde mindre bunkere og flere løpegraver med MG-stillinger i området.

 

Stutzpunkt 03 Flakbatterie Tjørveneset

Tjørveneset var det tyngst befestede området som ikke var definert som et fort. I området er det brukt mer enn 11.000 kubikkmeter med betong, i tillegg til nesten 500 tonn med armeringsstål. De tretten bunkerne ytterst på Tjørveneset er de eneste i sitt slag i Norge. Det var bunkere for seks 88mm FlaK-kanoner, som var det mest fryktede våpenet under andre verdenskrig. Det er også egne bunkere for 150cm lyskaster, radar, og ammunisjon. I tillegg var det også en hovedkommandobunker og en sekundær kommandobunker, samt tre bunkere for 20mm flak-kanoner.

 

MKB Nordberg 5./503

Nordberg fort var et Marine Küstenbatterie, altså et marine-kystbatteri som hadde kanonstillinger til fire 150mm kanoner, men kun tre av disse kanonene ble montert i løpet av krigen. Disse ble flyttet opp fra den første posisjonen på Stave. Fortet har lange løpegraver med mindre bunkere, flere originale brakker, samt fundamentet til en radar på toppen av fjellet. Der stod det en FuMO Seeriese, som var marinens versjon av den mer kjente Wurzburg Riese (som står monter utenfor hangar 45). Det er også noen luftvernstillinger på haugen nord for fortet. Vest-Agder museet Lista holder til på Nordberg fort, og har bygget nytt utstillingsbygg, som ble åpnet i 2009. Offisersmessen på Nordberg fort har noen flotte tak og veggmalerier, som alene er verdt et besøk.

 

Hangar 45

Festung Lista's museum i Hangar 45 har en utstilling bestående av mange forskjellige kjøretøy, flere kanoner og andre våpen, flere lyskastere, og mange andre mindre objekter. Det er også en avdeling med en modell av Lista, som ble brukt av okkupasjonsmakten i forbindelse med planlegging under andre verdenskrig. Denne ble overgitt til Lista Museum ved kapitulasjonen. Det står også en modell av flyplassen, med modeller av alle de 90 flyene som stod der 8. mai 1945. Denne er i skala 1:72, og er hele 16 meter lang. Flyplassen på Lista var faktisk den flyplassen i Norge med flest fly på, den 8. mai 1945. Utenfor hangaren står det en restaurert Wurzburg Riese flyradar, med en antenne som er ca 7,5 meter i diameter.

post@festunglista.com