Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

L407a

 

 

Navnet L407a betyr at det er en Luftwaffe-bunker, av typen 407a. Dette er en ammunisjonsbunker for tungt luftvern.

I hele Norge finnes det kun en slik bunker av typen L407a, og denne ligger altså ute på Tjørveneset.

 

Bunkeren er 13,9 meter lang, 15,4 meter bred, og har en total høyde på 5,1 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1550 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 800 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 38 tonn med armeringsstål.

Under et angrep kunne en slik bunker huse 28 mann sittende.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com