Vi ønsker å bevare alle deler av historien. Mange av objektene i vår utstilling er privateid.

Har du noe som du lurer på om kan være verd å ta vare på, så kontakt oss, så kommer vi og tar en kikk på det.

Velg hva du vil vite mer om:

 

Områder

 

Bunker

 

Kjøretøy

 

Våpen

 

Utstyr

 

 

R622

 

 

Navnet R622 betyr at det er en bunker som ble brukt av hele Wehrmacht, men hovedsaklig av hæren (Heer), av typen 622. Dette er en "Doppelgruppenunterstand", altså en mannskapsbunker for en dobbel "gruppe", altså 20 mann.

 

Bunkeren er 12,4 meter lang, 11,5 meter bred, og har en total høyde på 5,1 meter. Vegg- og tak-tykkelsen er hele 2 meter!

For å bygge en slik bunker på flat mark, måtte det først graves bort ca 1300 kubikkmeter med masse.

Deretter kunne bunkeren støpes av 650 kubikkmeter betong, som ble forsterket med 33 tonn med armeringsstål.

 

Bunkeren har to innganger med gass-sluser og to oppholdsrom for mannskapet. I tillegg er det et nærforsvarsrom.

 

Tilbake til bunkeroversikten

post@festunglista.com